0
SWAB logo
Home > Publicaties > Wetenschappelijke publicaties SWAB

Wetenschappelijke publicaties SWAB

De literatuur is onderverdeeld in antibioticabeleid, antibioticagebruik, antibioticaresistentie en antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. De artikelen staan op chronologische volgorde en de abstracts zijn via PubMed te lezen.