0
SWAB logo
Home > Publicaties

Publicaties

De SWAB publiceert naast richtlijnen diverse andere documenten. Hieronder treft u een overzicht aan.

 

Wetenschappelijke publicaties SWAB

De literatuur is onderverdeeld in antibioticabeleid, antibioticagebruik, antibioticaresistentie en antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. De artikelen staan op chronologische volgorde en de abstracts zijn via PubMed te lezen.

 

Overige publicaties