0
SWAB logo
Home > SWAB-richtlijnen > Bronchitis - 1998

Bronchitis - 1998

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. III. SWAB-richtlijnen voor antimicrobiële therapie bij volwassenen met bronchitis in het ziekenhuis. 

M.E.E. v an Kasteren, W.J.A. Wijnands, E.E. Stobberingh, R. Janknegt en J.W.M. van der Meer. Ned Tijdschr Geneeskd 1998 14 november;142(46);2512-5.

Pneumonie - 1998 LET OP: NIET MEER GELDIG, ZIE REVISIE 2005!

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. II. SWAB-richtlijnen voor antimicrobiële therapie bij thuis opgelopen pneumonie en bij nosocomiale pneumonie. M.E.E. van Kasteren, W.J.A. Wijnands, E.E. Stobberingh, R. Janknegt en J.W.M. van der Meer. Ned Tijdschr Geneeskd 1998 25 april;142(17);952-6.

Ingezonden brief naar aanleiding van publicatie: Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. II. SWAB-richtlijnen voor antimicrobiële therapie bij thuis opgelopen pneumonie en bij nosocomiale neumonie . W.G. Boersma en H.M. Jansen, namens de werkgroep Infectieziekten van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. Ned Tijdschr Geneeskd 1998 25 juli;142(30);1741-2.