0
SWAB logo
Home > Symposia/congressen

Symposia

Jaarlijks organiseert de SWAB een symposium. Op dit symposium presenteert een aantal onderzoeksgroepen hun resultaten die in affiliatie met de SWAB werden en nog worden uitgevoerd. De voordachten worden afgesloten door een aantal presentaties van (inter)nationale sprekers en de nieuwste gegevens van NethMap worden gepresenteerd.

De 20e editie van het SWAB-symposium vindt plaats op 27 juni 2019 van 12.30 uur tot 17.00 uur, in Media Plaza Utrecht (onderdeel Jaarbeurs). Het thema dat deze middag centraal staat is: Old meets new: learning from the past for the future. In deze lustrumeditie staan we onder meer stil bij de geschiedenis van antibioticumgebruik, met als doel om hiervan te leren voor de toekomst. Hoe denken we na over de ontwikkeling van nieuwe antibiotica? Hoe voorkomen we de last van ernstige infecties? Wat zijn optimale behandelstrategieën en hoe zetten we antibiotica efficiënt in? De sprekers van dit jaar nemen u mee naar hun specifieke aandachtsgebied en laten zien welke mogelijkheden er in de toekomst zullen zijn, gebaseerd op (eigen) ervaringen uit het verleden.

Lid van een A-team? Dan nodigen wij u voorafgaand aan het SWAB symposium van harte uit voor de jaarlijkse Nationale SWAB A-Team meeting, welke tevens plaatsvindt in Mediaplaza Utrecht van 8.30 uur tot 12.30 uur. De ochtend wordt gevuld met presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. Uiteenlopende aspecten van antimicrobial stewardship komen aan bod, waaronder de behandeling in verpleeghuizen en gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren.

Online inschrijven kan via de congreskalender op www.congresscare.com of klik hier om u te registreren voor het SWAB symposium en/of het nationale SWAB A-Team meeting (maximaal 200 deelnemers).

Accreditatie
Het volldige programma is geaccrediteerd! Voor beide programma onderdelen is accreditatie toegekend door:
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 3 punten per dagdeel
- Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) met 3 punten per dagdeel
- Ziekenhuisapothekers (ZA) met 3 punten per dagdeel
- Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 3 punten per dagdeel
- Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) met 5 punten per dagdeel in categorie 2

De nascholing is tevens geaccrediteerd voor intensivisten door de onderstaande verenigingen: 
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 3 punten per dagdeel
- Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) met 3 punten per dagdeel
- Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) met 3 punten per dagdeel
- Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) met 3 punten per dagdeel
- Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 3 punten per dagdeel
- Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) met 3 punten per dagdeel
- Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) met 3 punten per dagdeel

 

 
      08:30 - 12:30,  Media Plaza, Utrecht 
        >> download programma << 
  
      12:30 - 17:00,  Media Plaza, Utrecht 
        >> download programma <<