0
SWAB logo
Home > Symposia/congressen > Symposium 2016

Symposium 2016

17e SWAB symposium 30 juni 2016

Het jaarlijkse SWAB symposium heeft dit jaar als thema

Uitersten in antimicrobiële therapie

Het symposium wordt gehouden in Media Plaza, Jaarbeurs te Utrecht.
Programma

12.30 – 13:30 Ontvangst met koffie en lichte lunch
13.30  Opening
Prof. dr. Johan Mouton, arts-microbioloog, Erasmus MC
Prof.dr. Daan Touw, ziekenhuisapotheker, UMCG
13.35 Antibioticadosering bij kinderen: so you think you can prescribe?
Pieter De Cock, medicatiebeleid- en begeleiding, UZ Gent
14.00 Zijn doseringsaanpassingen bij extreme obesitas nodig?
Prof. dr. Catharijne Knibbe, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, St. Antonius Ziekenhuis
14.25 Hoe effectief zijn nitrofurantoine en fosfomycine eigenlijk? Wat is er echt bekend van deze middelen?
Dr. Anouk Muller, medisch microbioloog, MC Haaglanden
14.50 Is therapeutic drug monitoring zinvol? En wanneer?
Dr. Roger Brüggemann, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Radboudumc
15.15  Theepauze
15.45

SWAB LECTURE
Farmacokinetiek en farmacodynamiek van antibiotica: wat heeft de afgelopen halve eeuw ons geleerd?
Prof. dr. Paul Tulkens, Université Catholique de Louvain

16.35 Verneveling neemt een enorme vlucht: inhalatie van antibiotica bij luchtweginfecties, focus op TB en CF.
Dr. Onno Akkerman, longarts, UMCG
17.00 Presentatie Nethmap
Prof. dr. Johan Mouton, voorzitter SWAB
17.15 Antibiotic Stewardship 2016
Dr. Kees Verduin, arts-microbioloog, Stichting PAMM
17.30 Afsluiting en borrel