0
SWAB logo
Home > Over SWAB > Wat doen wij?

Wat doen wij?

Om de kwaliteit en de doelmatigheid van het voorschrijven van antibiotica te bevorderen, richt de SWAB zich op onderstaande activiteiten. De plannen van het lopende jaar zijn terug te vinden in het Activiteitenplan, de uitgevoerde activiteiten van de afgelopen jaren zijn weergegeven in de jaarverslagen.

Richtlijnen

De SWAB ontwikkelt landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, gericht op de volwassen patiënt in het ziekenhuis. Voor de huisartsenpraktijk zijn er aparte richtlijnen door de beroepsgroep zelf opgesteld: de NGH Standaarden. Natuurlijk moet de behandelend arts voor iedere patiënt bepalen of de richtlijnen in dat specifieke geval voldoen.

Surveillance

Surveillance is het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica. De laboratoria waar de kweken van patiënten met infecties worden verwerkt, houden bij welke bacteriën veel voorkomen en voor welke antibiotica ze gevoelig zijn. Zo kan worden opgemerkt welke bacteriën ongevoelig worden voor welke middelen en of er infecties voorkomen met andere bacteriën. Met deze gegevens kunnen maatregelen genomen worden om antibioticaresistentie te voorkomen en kunnen artsen het juiste antibioticum voorschrijven. Door de voortdurende terugkoppeling kan het effect van de genomen maatregelen beoordeeld worden.

Onderwijs

  • De SWAB ontwikkelt nascholing voor medisch specialisten. Via het internet wordt, aan de hand van patiëntenvoorbeelden, correct gebruik van antibiotica onderwezen.
  • Eén maal per jaar wordt een symposium georganiseerd.

SWAB-affiliatie

De SWAB stimuleert onderzoek op het gebied van antibiotica. Nederlandse onderzoeksprojecten op dit gebied kunnen door de SWAB ondersteund worden.