0
SWAB logo
Home > Over SWAB > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten van antibioticagebruik. De doelstellingen van de stichting zijn verwoord in een apart document.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dr. M.G.J. de Boer  Internist-infectioloog  Voorzitter
Prof. dr. B.N.M. Sinha  Arts-microbioloog  Secretaris
Dr. P.D. van der Linden  Ziekenhuisapotheker  Penningmeester
     

 

De deelnemersraad:

De deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de bij de SWAB betrokken beroeps en/of wetenschappelijke verenigingen:  

Dr. C.H.S.B. van den Berg

Intensivist/internist-infectioloog

Dr. G.J.A. Driessen & Dr. T.F.W. Wolfs  Kinderarts-infectioloog/immunoloog
Dr. M.B. Ekkelenkamp Arts-microbioloog
Dr. E.M.W. van de Garde Ziekenhuisapotheker
Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh Specialist ouderengeneeskunde 
Dr. B.C.P. Koch Ziekenhuisapotheker
Dr. D.C. Melles Arts-microbioloog
Dr. S. Natsch Ziekenhuisapotheker
Dr. J. ten Oever Internist-infectioloog  
Dr. J.J. Oosterheert Internist-infectioloog 
Dr. K.C.E. Sigaloff Internist-infectioloog 
Prof. dr. D. Touw Ziekenhuisapotheker
Prof. dr. A. Verbon Internist-infectioloog 
Dr. C.M. Verduin Arts-microbioloog
Prof. dr. Th.J.M. Verheij Huisarts
Dr. N.J. Verkaik Arts-microbioloog
Prof. dr. J.A. Wagenaar Dierenarts

 

Beleidsmedewerker

S. Najaf

 

 

Werkgroep surveillance antibioticaresistentie

Dr. C.M. Verduin

Voorzitter

Prof. dr. J.E. Degener  
Dr.ir. S.C. de Greeff  
Dr. D.C. Melles  
Dr. C. Schultsz  
Dr. E.E. Stobberingh  
   

Werkgroep surveillance antibioticagebruik

Dr. S. Natsch

Voorzitter

Drs. P.D.J. Bollen

 

Dr. E. van de Garde

 

Drs. B.J.C. Hendriks

 

Dr. P. de Klaver

 

Drs. T.B.Y. Liem

 

Dr. P.D. van der Linden

 

Dr. M. Lourens

 

Dr. M. Roukens

 

S. Mohsenian Naghani 

 

Dr. A.W. van der Velden

 

Werkgroep Antimicrobial Stewardship

Dr. J. ten Oever

Voorzitter

S. Balder

 

Dr. E.C.H. Boel

 

Prof. dr. A.W. Friedrich

 

I. Groothuis

 

Dr. R.M. van Hest

 

Prof. dr. M.E.J.L. Hulscher

 

Prof. dr. B.J. Kullberg 

 

Dr. P.D. van der Linden

 

Prof. dr. J.M. Prins

 

Dr. J. Schouten

 

Prof. dr. B.N.M. Sinha

 

Prof. dr. A. Verbon

 

Dr. C.M. Verduin

 

Prof. dr. H.F.L. Wertheim

 

Dr. T.F.W. Wolfs

 

 Commissie Richtlijnen

Prof. dr. J.M. Prins

Voorzitter

Dr. C.H.S.B. van den Berg

 

Prof. dr. I.C. Gyssens

 

Prof. dr. B.J. Kullberg

 
Dr. J.J. Oosterheert  

Drs. M. van Vonderen

 

 

Redactieraad SWAB ID (www.swabid.nl)

Nationaal Inhoudelijke redactie
prof.dr. Jan M. Prins                                              Eindredactie
drs. Hannelore I. Bax
dr. Martijn P. Bauer
dr. Maurine A. Leverstein-van Hall
dr. Paul D. van der Linden
dr. Damian C. Melles
dr. Stephanie Natsch
drs. Fre W. Sebens
dr. Tom F. Wolfs

Technische redactie
IDMC: drs. A. Veenman en dr. R. Verkooijen