0
SWAB logo
Home > Publicaties > Visiedocument

Visiedocument

Op verzoek van IGZ heeft de SWAB in 2012 een visiedocument opgesteld waarin de volgende vragen worden beantwoord.

  • Welk beleid ten aanzien van antibiotica in ziekenhuizen en in de eerstelijn is nodig om de behandelbaarheid van infecties bij patiënten zo lang mogelijk te waarborgen?
  • Welke maatregelen met betrekking tot voorschrijven, gebruik en monitoring van antibiotica zijn nodig om de toenemende resistentie tegen antibiotica te beteugelen?

In het document wordt een aantal richtlijnen voorgesteld om het restrictief gebruik van antibiotica te bevorderen.

Visiedocument 2012

Reactie IGZ

Toelichting op website Medisch Contact door SWAB-voorzitter Jan Prins