0
SWAB logo
Home > Publicaties > NethMap

NethMap

Jaarlijks verschijnt een rapport waarin de gegevens van lopende surveillance van humaan antibioticagebruik en resistentieontwikkeling in Nederland (NethMap) gepresenteerd worden. NethMap komt tot stand in een samenwerking tussen de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb Centrum Infectieziektebestrijding) van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Sinds 2012 worden in dit rapport ook de gegevens van veterinair antibioticagebruik en resistentieontwikkeling (MARAN) gepubliceerd.

Nethmap /Maran 2019 

Nethmap /Maran 2018 

Nethmap /Maran 2017 

Nethmap /Maran 2016 Erratum (PDF file 19MB, 15-9-2016)

Nethmap-MARAN 2015 (PDF file, 4.3 MB, 25-06-2015)

NethMap-MARAN 2014 (PDF file, 4.3 MB, 26-06-2014)

NethMap-MARAN 2013 (PDF file, 7.2 MB, 3-09-2013)

NethMap-MARAN 2012 (PDF file, 2.5 MB, 10-11-2012)

Supplementary material NethMap 2012:

NethMap 2011 (PDF-file, 5.3 MB, 1-7-2011)

NethMap 2010 (PDF-file, 4.5 MB, 1-7-2010)

NethMap 2009 (PDF-file, 3.7 MB, 21-9-2009)

NethMap 2008 (PDF-file, 4.0 MB)

NethMap 2007  (PDF-file, 2.3 MB)

NethMap 2006  (PDF-file, 2.4 MB)

NethMap 2005 (PDF-file, 2.2 MB)

NethMap 2004 (PDF-file, 1.4 MB)

NethMap 2003