Onderwerpen

Carbapenemsparende Behandelstrategieën en Opties bij Carbapenemresistentie

De SWAB-werkgroep Antimicrobial Stewardship heeft het document ‘Alternatieven voor carbapenems bij de behandeling van ESBL-producerende Enterobacterales en opties bij carbapenemresistentie’ opgesteld.

Toenemend carbapenemgebruik in Nederland, met het risico van meer carbapenemresistentie, noopt tot de inzet van alternatieven voor carbapenems, de zogenoemde carbapenemsparende middelen. Daarnaast zijn er adviezen nodig voor de inzet van verschillende antibiotica voor therapie bij infectie met carbapenemresistente Enterobacterales (CRE), Acinetobacter baumanii (CRAB) en Pseudomonas aeruginosa (CRPA). Dit document geeft handvatten voor deze scenario’s. Hierin wordt het gebruik van verschillende ‘oude’ middelen besproken, zoals bijvoorbeeld temocilline, in de behandeling van een gecompliceerde urineweginfectie veroorzaakt door een ESBL producerend micro-organisme. Een aantal benodigde antibiotica voor de beschreven strategieën is nog niet of is moeilijk verkrijgbaar. Het huidige document biedt achtergrond om de beschikbaarheid van de middelen in Nederland te verbeteren. Het document is bedoeld als handvat voor de antibioticacommissies in de Nederlandse ziekenhuizen om hun lokale protocollen aan te scherpen en te komen tot een nog duurzamer voorschrijfgedrag. Dit draagt bij aan het tegengaan van selectie van cabamapenemresistente bacteriën, en aan het optimaal behandelen van infecties bij patiënten die worden veroorzaakt door een carbamapenemresistent micro-organisme.

 

Wijzigingen document  'Alternatieven voor carbapenems bij de behandeling van ESBL-producerende Enterobacterales en opties bij carbapenemresistentie':
- 02-06-2023; correctie tabel 2 (bijlage) ten aanzien van aztreonam, ampicilline-sulbactam en cefiderocol.
- 12-12-2022; correctie tabel 1 ten aanzien van (piv)mecillinam.
- 22-11-2022; correctie tabel 1 ten aanzien van werkzaamheid aztreonam bij CRE en CRPA en toevoeging van de combinatie ceftazidim/avibactam en aztreonam voor CRE en CRPA.
- 22-07-2022; correctie tabel 1 ten aanzien van werkzaamheid ceftazidim/avibactam bij CRPA (carbapenemase producerend).

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.