Bekijk online versie

Nieuwsbrief SWAB I Editie 3, maart 2022

Heeft u problemen met de weergave van deze nieuwsbrief? Klik hier voor de online versie.In deze editie:

- SWAB 25 jaar!
- NethMap evaluatie
- ESCMID Antimicrobial Stewardship Postgraduate Course
- Update flucytosine
- Nieuwe antibiotica werkzaam tegen multiresistente Gram-negatieve bacteriën
- Nieuwe SWAB richtlijn 'Febriele neutropenie' gepubliceerd
- Implementatiefase Zinnige Zorg-Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties
- SWAB werkgroep 'Lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland'
- Agenda SWAB evenementen

Vindt u de informatie in deze nieuwsbrief nuttig? Stuur dit bericht door naar collega’s voor wie het mogelijk ook interessant is. 
SWAB 25 jaar!


Voor u ziet u (de 3e editie van-) de SWAB nieuwsbrief, een initiatief waar we pas net mee zijn begonnen. Nieuw initiatief is altijd al een belangrijk kenmerk geweest van de SWAB als organisatie. De steeds weer opnieuw veranderende omstandigheden betreffende de organisatie van de zorg, de toenemende antimicrobiële resistentie en veranderingen in het gebruik en de beschikbaarheid van antibiotica vragen ook evident om een dynamische aanpak en slagvaardigheid.

Vijfentwintig jaar geleden werd de SWAB opgericht met het vaststellen van de 1e statuten. Dat gebeurde op 29 oktober 1996 op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De vroege herkenning van de noodzaak om met verschillende specialismen de handen ineen te slaan en richtlijnen te maken, antibioticagebruik en resistentie te monitoren en Antibiotic Stewardship te bedrijven, hebben sinds die tijd veel positieve effecten gehad.
Lees verder →
NethMap evaluatie


Jaarlijks publiceren de SWAB en het RIVM gezamenlijk NethMap, waarin de gegevens over antibioticagebruik en resistentie in Nederland worden gerapporteerd. Om te onderzoeken of de rapportage voldoet aan de wensen van de lezers, willen we graag een aantal vragen stellen over de waardering en het gebruik ervan. Door middel van een enquête horen we graag van u waarvoor en hoe u gebruik maakt van NethMap, en welke onderwerpen u mogelijk nog mist. De uitkomsten zullen worden meegenomen in de totstandkoming van de volgende jaargangen. De enquête bestaat uit 14 vragen en het invullen ervan duurt 5-10 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Deelnemen aan NethMap enquête →
ESCMID Antimicrobial Stewardship Postgraduate Course


De SWAB heeft van de ESCMID het mandaat gekregen om een ‘Europese Antimicrobial Stewardship basiscursus’ te ontwikkelen en te organiseren nadat er een proposal is ingediend bij de ESCMID. In deze cursus worden de principes van AMS diepgaand behandeld.
Lees verder →
Update flucytosine


De voornaamste indicatie van flucytosine IV is meningo-encephalitis veroorzaakt door Cryptococcen. Eind maart 2021 bleek dat flucytosine IV langdurig niet beschikbaar zou zijn. De enige fabrikant die dit middel produceerde bleek de productie te hebben gestaakt. Nu, inmiddels bijna een jaar na de aankondiging van het tekort is Apotheek A15 erin geslaagd om de eerste zelfgeproduceerde batch uit te leveren.
Lees verder →
Nieuwe antibiotica werkzaam tegen multiresistente Gram-negatieve bacteriën


Gram-negatieve bacteriën zijn belangrijke verwekkers van diverse infectieziekten. Door verschillende resistentie mechanismen kan de behandeling van infectieziekten die veroorzaakt worden door deze pathogenen, uitdagend zijn. Gelukkig zijn in de afgelopen 5 jaar een aantal nieuwe antibiotica goedgekeurd die mogelijk effectief zijn tegen multiresistente Gram-negatieve bacteriën.
Lees verder →
Nieuwe SWAB richtlijn 'Febriele neutropenie' gepubliceerd


De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld: 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer'. Deze richtlijn beschrijft de aanbevolen empirische antibiotische therapie bij patiënten met neutropenie en koorts. Er worden adviezen gegeven voor zowel volwassenen als voor kinderen.
Lees verder →
Implementatiefase Zinnige Zorg-Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties


Samen met diverse partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland de mogelijkheden onderzocht voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een onderste luchtweginfectie. De SWAB was één van de betrokken partijen. Met de publicatie van het verbetersignalement ronden zij de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg-project af en start de implementatie.
Lees verder →
SWAB werkgroep 'Lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland'


In de afgelopen tijd hebben zich meermalen tekorten voorgedaan van antibiotica die essentieel worden geacht voor de Nederlandse gezondheidszorg. Naar aanleiding van meerdere signalen die VWS hierover heeft ontvangen, heeft het ministerie de SWAB benaderd om gezamenlijk met andere partijen (IGJ, CBG) een overzicht te genereren betreffende welke antibiotica essentieel zijn voor de 1e en 2e lijn gezondheidszorg.
Lees verder →
Agenda SWAB evenementen

 
Jaarlijkse bijeenkomst voor alle Deskundigen Antimicrobial Stewardship (DAS) om ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit jaar neemt O. Richel (internist-infectioloog) ons mee in de nieuwe richtlijn UWI en samen met A. Haenen (Deskundige infectiepreventie) kijken we naar gedragsverandering binnen het ziekenhuis wat betreft het voorschrijven van antibiotica.
 

A-team meeting – 30 juni 2022
Jaarlijks organiseert de SWAB een A-team meeting met interactieve presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. Uiteenlopende aspecten van Antimicrobial Stewardship komen aan bod. Dit jaar zijn de drie thema's waar we ons op focussen: "kuurduur en stoppen van een kuur",  "carbapenemsparende middelen" en "A-team activiteiten optimaliseren door het perspectief van de patiënt te betrekken".
 

SWAB symposium – 30 juni 2022
Voor 2022 zal "Endocarditis" het thema zijn van het middagsymposium. Experts zullen ingaan op de recente ontwikkelingen op het gebied van microbiologische diagnostiek, beeldvorming en optimalisatie van behandeling van endocarditis. Tevens zullen de nieuwste gegevens van NethMap worden gepresenteerd en zal de laureaat van de prestigieuze jaarlijkse 'SWAB lecture' een presentatie houden.

 

Naar SWAB agenda →


Help ons om deze nieuwsbrief te verbeteren.
Laat weten wat u er van vindt. Bedankt!

Goed     Slecht