0
SWAB logo

Publieksinformatie

Het RIVM heeft in samenwerking met de SWAB een toolkit ontwikkeld  waarin veel informatie is te vinden over verantwoord antibioticagebruik. 

 

Toolkit

Actueel

_______________________

Nieuwe SWAB website binnenkort online

Januari 2020

De SWAB krijgt een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Aan de nieuwe website wordt momenteel nog hard gewerkt, maar het is bijna zover. Onze nieuwe website gaat deze maand nog live!                            

_____________________

 

DutchAntimicrobialStewardshipTeaserSWAB                     

_____________________

18 november: Antibiotic Awareness Day!

November 2019

Ieder jaar in november, op Antibiotic Awareness Day, wordt er wereldwijd stilgestaan bij het gebruik van antibiotica. Antibiotica zijn sinds hun ontdekking een van de belangrijkste hoekstenen van de moderne geneeskunde. Door gebruik in mensen en dieren worden bacteriën echter in toenemende mate resistent voor de beschikbare antibiotica, ook in Nederland!

Door de WHO is antibioticaresistentie erkent als een van de grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid, voedselzekerheid en ontwikkeling.

  • Antibioticaresistentie kan iedereen, van elke leeftijd, in elk land treffen.
  • Antibioticaresistentie komt van nature voor, maar misbruik (onnodig gebruik) van antibiotica versnelt het proces.
  • Een groeiend aantal veel voorkomende infecties - zoals urineweginfecties, longontsteking, tuberculose en gonorroea – worden moeilijker te behandelen omdat antibiotica steeds minder effectief zijn.
  • Antibioticaresistentie leidt tot langer verblijf in het ziekenhuis, hogere medische kosten en verhoogde sterfte.

Op 18 november wordt nog eens extra de nadruk gelegd op hoe de algemene bevolking, medewerkers in de gezondheidszorg en beleidsmakers het beste geïnformeerd en getraind kunnen worden om antibiotica zo zorgvuldig mogelijk te gebruiken, en daarmee antibiotica resistentie zoveel mogelijk tegen te gaan.

Door de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) wordt al jarenlang hard gewerkt om verantwoord en rationeel gebruik van antimicrobiële middelen te bevorderen en onnodig gebruik te verminderen. Dit gebeurt o.a. doormiddel van het samenstellen van landelijke richtlijnen en protocollen, het SWAB-online antibioticaboekje (SWAB-ID), de monitoring van ontwikkelingen in antibioticaresistentie- en antibioticagebruik, het door initiëren en ondersteunen van antimicrobial stewardship in Nederland. Bovenal verenigt de Stichting de specialisten op het gebied van toepassen van antimicrobiële therapie in hun gezamenlijke inzet het antibioticabeleid in de Nederlandse ziekenhuizen te optimaliseren.

De SWAB wil n.a.v. het thema van de dag mede uitdragen dat iedereen een bijdrage kan leveren door kritisch te blijven op antibioticavoorschriften, en door te zorgen dat men goed geïnformeerd is over de voor- en nadelen van een eventuele antibioticabehandeling.

Lees hier meer over onze Stichting                                         

_____________________

Vernieuwde SWAB website

Oktober 2019

Op de achtergrond werken wij hard aan een vernieuwde versie van onze website www.swab.nl. De website zal volledig vernieuwd worden waardoor onze websitebezoekers vloeiend door de website worden geleid. Wij hopen dat wij onze websitebezoekers op deze manier nog beter kunnen informeren.

Informatie over onze werkzaamheden, richtlijnen, SWAB werkgroepen en nieuwsberichten zijn dan nog makkelijker te vinden. Tot de vernieuwingen behoren onder andere een ordening op basis van thema's, een betere zoekfunctie, integratie van onze A-team website www.ateams.nl en een overzichtelijke weergave van onze richtlijnen en nieuwsberichten. Onze vernieuwde website zal in januari 2020 live gaan. Houd onze website goed in de gaten omtrent de vernieuwingen.                                                  

_____________________

SWAB Symposium 2019

Juli 2019

Met ruim 200 deelnemers was de 20e editie van het SWAB-symposium een groot succes! De ochtend was gevuld met presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. Het middagprogramma had dit jaar als thema: ‘Old meets new: learning from the past for future challenges’. We stonden onder meer stil bij de geschiedenis van antibioticumgebruik met als doel om hiervan te leren voor de toekomst. De SWAB lecture werd dit jaar gehouden door Prof. dr. Dilip Nathwani, Honorary Professor of Infection op de Universiteit van Dundee en voormalig voorzitter van de British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC). Tijdens zijn SWAB lecture sprak hij over de principes en het belang van Antimicrobial Stewardship. Deze bijzondere dag werd afgesloten met de uitreiking van de SWAB award aan Prof. dr. Johan Mouton, hoogleraar Farmacokinetiek en Farmacodynamiek en Prof. dr. Dilip Nathwani, Honorary Professor of Infection op de Universiteit van Dundee.

Reserveert u donderdag 25 juni 2020 alvast in uw agenda voor de 21ste editie van het SWAB symposium? Het belooft weer een interessant symposium te worden.

                                         Foto SWAB symposium 2019

            Dr. Mark de Boer - voorzitter SWAB (links), Prof. dr. Dilip Nathwani (rechts) 

_____________________

Nieuwe SWAB richtlijnen gepubliceerd

Juli 2019

De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ‘Infective endocarditis’ (gericht op volwassenen in de tweedelijnszorg) ontwikkeld en een update van de SWAB richtlijn 'Peri-operatieve profylaxe’ (gericht op neonaten, kinderen en volwassenen in de tweedelijnszorg) uitgebracht. Beide richtlijnen dragen bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland. De richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Het volledige SWAB-richtlijnen overzicht vind u hier.

_______________________

Goed gebruik van (fluoro-) quinolonen III (vervolgbericht)

Advies ten aanzien van antimicrobiële profylaxe bij transrectale prostaatbiopsie

Juli 2019

Eerder was er onduidelijkheid over de gevolgen van recent gesignaleerde mogelijke bijwerkingen op het vaatstelsel en reeds bekende bijwerkingen als spier- en peesletsel en neuropathie op de indicatiestelling van fluoro-quinolonen (zie de eerdere adviezen van de SWAB op deze website link).

De aandacht voor het bijwerkingenprofiel van quinolonen komt voort uit een Europees initiatief van de EMA om beter te kijken naar-, en beter te informeren over de nadelen van het gebruik van bepaalde groepen geneesmiddelen. Opnieuw is... Lees hier meer

_______________________

NethMap/MARAN 2019; Antibioticaresistentie blijft in Nederland redelijk stabiel

Juni 2019

Wereldwijd neemt antibioticaresistentie toe. Dit betekent ook dat de behandeling van infecties veroorzaakt door resistente bacteriën steeds moeilijker wordt. Uit de NethMap gegevens van dit jaar en afgelopen jaren blijkt dat de percentages van sommige types resistentie in Nederland langzaam toenemen. De gevolgen van deze toename van antibioticaresistentie lijken vooralsnog redelijk beperkt, maar er blijft reden voor zorg en alertheid. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2019 die vandaag op het SWAB-symposium is gepresenteerd. Klik hier om het volledige NethMap/MARAN 2019 rapport te zien. 

_______________________

SWAB zet zich in voor het vergroten van publieke bewustwording wat betreft AMR

Juni 2019

Antimicrobiële resistentie (AMR) wordt misschien wel de grootste uitdaging van de 21e eeuw. Publieke bewustwording en een sterkere verbinding tussen wetenschap, beleid en maatschappij, nationaal en internationaal, zijn noodzakelijk om meer vat te krijgen op AMR. De SWAB zet zich hiervoor in en neemt initiatief samen met andere maatschappelijke organisaties. Lees hier meer over deze oproep.

 _______________________

Goed gebruik van (fluoro-) quinolonen II (vervolgbericht)

Mei 2019

Na eerdere berichtgeving over het ontstaan van aneurysmata als zeer zeldzame bijwerking van het gebruik van antibiotica uit de (fluoro-)quinolonklasse... Lees hier meer

 _______________________

Clinical Breakpoints: New definitions of S, I and R 

Mei 2019

Hier zijn de nieuwe definities van en onderbouwing voor de EUCAST breakpoints te vinden:

Lees hier meer

 _______________________

20ste editie van het SWAB Symposium - 27 juni 2019 

April 2019

Het programma voor het nationale SWAB A-team meeting en het 20e SWAB-symposium dat jaarlijks door de SWAB wordt georganiseerd is bekend. De ochtend wordt gevuld met presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. Het SWAB symposium in de middag heeft dit jaar als thema: ‘Old meets new: learning from the past for future challenges’. In deze lustrumeditie staan we onder meer stil bij de geschiedenis van antibioticumgebruik, met als doel om hiervan te leren voor de toekomst. 

_______________________

Advies diagnostiek en profylaxe ter voorkoming van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten met influenza, opgenomen op een intensive care afdeling

Januari 2019 

Aanleiding voor dit advies is de waargenomen hoge incidentie (ca. 20%) van invasieve pulmonale infecties veroorzaakt door Aspergillus spp. bij volwassen patiënten opgenomen op de intensive care (IC) met een ernstige influenza infectie tijdens.....Lees hier meer

 _______________________

Vanaf 8 januari 2019: SWAB ID 3.0 

December 2018

Begin 2019 wordt een nieuwe versie van SWAB-ID gelanceerd. Een aantal aanpassingen zullen het SWAB ID gebruiksvriendelijker maken, daarnaast worden de adviezen voor volwassenen en kinderen gesplitst. Lees hier meer

 _______________________

Feneticilline capsules (250 mg en 500 mg) zijn weer beschikbaar 

November 2018

De capsules feneticilline (250 mg en 500 mg)....Lees hier meer

 _______________________

Gebruik van (fluoro-) quinolonen I 

November 2018

In de afgelopen maand is er toenemende berichtgeving over de risico’s van het gebruik van (fluoro-) quinolonen. De waarschuwingen geplaatst op de website van de ....Lees hier meer

 _______________________

Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g is sinds 4 juli 2018 weer volledig beschikbaar

juli 2018

Eerdere aanwijzingen voor het gebruik van alternatieven vervallen daarmee, zie bericht van april 2018.

 _______________________

Geneesmiddel tekort

april 2018

Mupirocine neuszalf is de komende tijd niet beschikbaar.
Wat zijn de alternatieven?
_______________________

Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg 

maart 2018

AMS is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen, maar is niet zonder meer toepasbaar binnen de verpleeghuiszorg. 

Lees hier meer.

_______________________

Symposium

Op 28 juni 2018 wordt voor de 19e keer het jaarlijkse SWAB-symosium gehouden.

Voor de eerste maal zijn het SWAB symposium en de nationale SWAB A-team meeting aan elkaar gekoppeld. De ochtend wordt gevuld met praktische presentaties die A-teams kunnen ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden en inspiratie vormen voor toekomstige activiteiten.

Klik hier voor meer informatie

Inschrijven

 _______________________ 

Bacteriofagen

Bacteriofagen als behandeling van infecties.....(lees hier)

______________

Goed antibioticagebruik

"www.daarwordtiedereenbetervan.nl/"

Het ministerie van Volksgezondheid is begonnen met een campagne om te waarschuwen voor de gevolgen van overmatig gebruik van antibiotica. Sterker nog, bij veelvuldig gebruik kunnen antibiotica helemaal hun werking verliezen.
Via radiospotjes, video's op verschillende andere websites en folders en posters wordt aandacht gevraagd voor het groeiende probleem van resistentie tegen antibiotica. Het advies is:
Als het wordt voorgeschreven, gebruik het dan zoals de arts heeft aangeven"

Wat doet de SWAB?

U kunt zien wat we doen op deze videofilm. >>

Klik hier om een meer uitgebreide film in een nieuw venster te zien.