1
SWAB logo
Home > Projecten > Nederlands > Self Medication with Antibiotics and Resistance (SAR)

Self Medication with Antibiotics and Resistance (SAR)

Het project SAR heeft tot doel de prevalentie van zelfmedicatie in kaart te brengen in 12 deelnemende Europese landen, die in ESAC en EARSS participeren. Zowel het gebruik zonder voorschrift (over de counter) als resten van voorgeschreven antibiotica wordt bestudeerd. Tevens onderzoekt het project de determinanten van zelfmedicatie. Mw Prof. dr. F.M. Haaijer-Ruskamp, Afdeling Klinische Farmacologie, Universiteit Groningen is projectleider. Subsidie is verleend door de EC: Agreement SPC2002333. Het project loopt vanaf Oktober 2002.