0
SWAB logo
Home > Projecten > Europees > AMR Working Group of the European Union

AMR Working Group of the European Union

In 2002 is een EU werkgroep opgericht die de uitwerking van de EU aanbevelingen inzake antibioticabeleid moet waarmaken. Deze Europese werkgroep bestaat uit inhoudsdeskundigen (working group) en de intersectoriële coördinatie commissie (beleidsmakers). 2002 was een verkennend jaar. In 2003 heeft de EU werkgroep vooral gewerkt aan het verzamelen van gegevens wat betreft de stand van zaken in de Europese landen ten aanzien van de implementatie van de aanbevelingen van de EU raad uit 2001. Aan alle lidstaten is een door de werkgroep ontwikkelde enquête verzonden. Over de uitkomsten van deze enquête is nog niet gerapporteerd. In 2003 is de EU werkgroep eenmaal in Luxemburg bijeengekomen en heeft Prof. dr. H.A. Verbrugh -als inhoudsdeskundige- Nederland vertegenwoordigd.