0
SWAB logo
Home > Surveillance

Surveillance

De SWAB is betrokken bij surveillance van antibioticagebruik en van resistentie bij verschillende micro-organismen. In sommige Europese landen komt resistentie van bacteriën zo vaak voor dat bij ernstige infecties de gebruikelijke antibiotica niet meer kunnen worden voorgeschreven. Er bestaan grote verschillen  tussen landen. Dat blijkt uit het European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Ook wat betreft het gebruik van antibiotica bestaan er grote verschillen tussen de Europese landen. Dit blijkt uit de European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC).

Een bijkomend probleem hierbij is dat de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen infecties langzaam gaat en geen gelijke tred houdt met het ontstaan van resistentie.

Een speciale onderzoeksgroep van EARSS heeft aangetoond dat er een nauw verband bestaat tussen de hoeveelheden antibiotica die in een land worden voorgeschreven en de verminderde werkzaamheid van deze geneesmiddelen tegen bacteriën. EARSS is de eerste grootschalige poging in de Europese Gemeenschap om te komen tot een vergelijkbare bewaking van bacteriële resistentie. De onderzoeksresultaten zijn van belang voor de volksgezondheid in Europa omdat het niet alleen gaat om de behandelbaarheid van infecties in het ziekenhuis, maar ook van infecties die buiten en thuis worden opgelopen. Ook wordt inzicht verkregen in de voor- en nadelen van antibioticagebruik.