Bekijk online versie

Nieuwsbrief SWAB I Editie 2, november 2021

Heeft u problemen met de weergave van deze nieuwsbrief? Klik hier voor de online versie.In deze editie:

- SWAB webinar tijdens de World Antimicrobial Awareness Week 2021
- Deskundige Antimicrobial Stewardship (DAS)
- Concept SWAB richtlijn "Koorts bij febriele neutropenie" gepubliceerd
- Resultaten UPCARE onderzoek
- Nieuwe Europese regels voor diergeneesmiddelen
- Proefschrift “Rational Empiric Therapy in clinical practice and policy making: uncertainties, probabilities and ethics”


Vindt u de informatie in deze nieuwsbrief nuttig? Stuur dit bericht door naar collega’s voor wie het mogelijk ook interessant is.SWAB webinar tijdens de World Antimicrobial Awareness Week 2021


Tijdens de ‘World Antimicrobial Awareness Week 2021’ wordt er wereldwijd stilgestaan bij het gebruik van antibiotica. Daarom organiseert de SWAB een breed geaccrediteerd en kosteloos webinar op donderdag 18 november om 19:30 uur. Klik hier voor aanmelden en het programma.  

Antibiotica zijn sinds hun ontdekking een van de belangrijkste hoekstenen van de moderne geneeskunde. Door gebruik in mensen en dieren worden bacteriën in toenemende mate resistent voor de beschikbare antibiotica, ook in Nederland! De SWAB wil mede uitdragen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van antimicrobiële resistentie.
Lees verder →
Deskundige Antimicrobial Stewardship (DAS)


De samenstelling van A-teams verandert, steeds meer zorgverleners met een andere achtergrond dan arts of apotheker maken deel uit van het A-team. Deze zijn vaak verpleegkundige of verpleegkundig specialist, maar ook zorgverleners met een andere achtergrond dragen bij aan antimicrobial stewardship. Deze nieuwe functie hebben we ‘deskundige antimicrobial stewardship’ (DAS) genoemd.
Lees verder →
Concept SWAB richtlijn "Koorts bij febriele neutropenie" gepubliceerd


De SWAB heeft een nieuwe concept richtlijn ontwikkeld: 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer'. De concept-tekst is tot stand gekomen door een commissie bestaande uit afgevaardigden van de NIV/NVII, NVMM, NVZA, NVMO, NVvH en NVK. De concept-richtlijn is via de SWAB website beschikbaar gesteld tot 1 december 2021 met het verzoek om commentaar.
Lees verder →
Resultaten UPCARE onderzoek


Onlangs zijn twee artikelen verschenen over het UPCARE onderzoek naar de inzet van C-reactief proteïne point-of-care testing (CRP POCT) bij verdenking op lage luchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners. Uit dit onderzoek bleek dat in verpleeghuizen met beschikking over CRP POCT (interventiegroep) significant minder antibiotica werden voorgeschreven in vergelijking met verpleeghuizen waar standaardzorg zonder CRP POCT werd geboden bij verdenkingen op lage luchtweginfecties (controlegroep).
Lees verder →
Nieuwe Europese regels voor diergeneesmiddelen


Op 28 januari 2022 zal de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening (EU 2019/6) in werking treden. Het doel van de nieuwe regels is het verminderen van administratieve lasten, het verbeteren van de interne markt en de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen en tot slot het tegengaan van antibioticaresistentie. Met name de regels ten aanzien van het gebruik van antibiotica worden verder aangescherpt en geharmoniseerd in de EU.
Lees verder →
Proefschrift “Rational Empiric Therapy in clinical practice and policy making: uncertainties, probabilities and ethics”


Merel Lambregts heeft het proefschrift “Rational Empiric Therapy in clinical practice and policy making: uncertainties, probabilities and ethics”, verdedigd aan de Universiteit Leiden. Het proefschrift beschrijft strategieën om diagnostische onzekerheid in de empirische fase te beperken en dit te vertalen naar rationele empirische therapie. Het proefschrift beschrijft een methode waarbij klinische data, lokale epidemiologie en ethische afwegingen worden geïntegreerd. Daarnaast richt het zich op de implementatie.
Lees verder →
Nieuwsbrief doorgestuurd gekregen?


De SWAB nieuwsbrief zal drie keer per jaar verschijnen. Via de nieuwsbrief willen we de betrokken beroepsgroepen en eigenlijk alle voorschrijvers van antibiotica nog beter op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van antibioticabeleid, resistentie en antibiotic stewardship in Nederland.
Aanmelden SWAB nieuwsbrief →
Welke onderwerpen ziet u graag terug in een volgende nieuwsbrief?

We horen graag uw suggesties voor volgende edities.
Ja, ik heb een suggestie →