Bot- en gewrichtsprothese infecties / 2023

Beschrijving richtlijn
De SWAB heeft een nieuwe concept richtlijn ontwikkeld: 'Antimicrobial Treatment of Periprosthetic Joint Infections'. De concept-tekst is tot stand gekomen door een commissie bestaande uit afgevaardigden van de NIV/NVII, NVMM, NVZA en NOV, met als coördinator dr. Suzanne van Asten (AIOS Medische Microbiologie), en als voorzitter dr. Edgar Peters (internist-infectioloog).

Concept richtlijn
Een belangrijke stap in de richtlijnontwikkeling is dat de concept-richtlijn ter commentaar wordt voorgelegd aan alle leden van de betrokken beroepsverenigingen. Hiertoe wordt de concept-richtlijn via de SWAB website beschikbaar gesteld, met het verzoek om commentaar. Na raadpleging wordt de definitieve richtlijn door de voorbereidingscommissie vastgesteld en door het SWAB-bestuur en SWAB deelnemersraad bekrachtigd en gepubliceerd. Commentaar kunt u middels het commentaarformulier (klik hier) sturen naar: secretariaat@swab.nl. Het concept blijft open voor commentaar tot vrijdag 15 september 2023. Daarna zal de commissie de definitieve tekst vaststellen.  


Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels


Overige downloads
● 
Klik hier om de concept versie van de SWAB richtlijn 'Antimicrobial Treatment of Periprosthetic Joint Infections'  te downloaden.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.