Gepubliceerd op 06-03-2024

Alert tekort Antibiotica


Tekorten van diverse suspensie- en disper vormen van amoxicilline, amoxicilline-clavulaanzuur en claritromycine

 

Er is in Nederland sprake van een tekort van de volgende antibiotica:

o Amoxicilline/clavulaanzuur poeder voor suspensie alle vormen (100/12,5mg/ml, 50/12,5 mg/ml en 25/6,25mg/ml)

o Amoxicilline poeder voor suspensie 25 mg/ml en 50 mg/ml

o Amoxicilline disper tablet 375 mg

o Claritromycine granulaat voor suspensie 50 mg/ml en 25 mg/ml

Er geldt daarom een aangepast behandeladvies wat mede in samenwerking met SWAB tot stand is gekomen:

Zie voor de details en overzicht van de voorraden bijgevoegd pdf (zie link)

Samenvatting behandeladvies:

Aan alle voorschrijvers wordt gevraagd om:

  • De indicatie voor het gebruik van de suspensievormen en dispertabletten van bovengenoemde antibiotica steeds zorgvuldig te bepalen.
  • Aandacht te besteden aan het niet onnodig verlengen van antibioticakuren met deze middelen. Schrijf zo mogelijk steeds 1 kuur/verpakking per keer voor.
  • Indien de behandeling met de suspensievorm/dispertablet niet (tijdig) voorhanden is, wordt bij voorkeur uitgeweken naar een middel met een vergelijkbaar werkingsspectrum en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel, dat wel in disper- of suspensievorm beschikbaar is.

 

De keuze van het vervangende middel hangt af van de indicatie, waarbij zoals gebruikelijk in de ziekenhuizen het antibioticaboekje (SWAB-ID link) of extramuraal de NHG-standaarden en behandelrichtlijnen als leidraad fungeren.

Alternatieven voor volwassenen zijn:

  • het bereiden van drank uit amoxicilline dispers of capsules (zie opmerking hieronder).
  • de disper- of suspensievormen van azitromycine, doxycycline of cotrimoxazol.

 

Alternatieven voor kinderen zijn:

  • het bereiden van drank uit amoxicilline dispers of capsules (zie opmerking hieronder).
  • de suspensievorm van cotrimoxazol of azitromycine.
  • bij kinderen >8 jaar kan doxycyline gebruikt worden.

Volg daarbij ook het kinderformularium: Geneesmiddel | Doxycycline | Kinderformularium.

 

Let op: in vergelijking met amoxicilline en amoxicilline-clavulaanzuur liggen de resistentiepercentages van pneumokokken en andere streptokokken voor de hierboven genoemde alternatieven vaak net iets hoger (meestal in de orde 5-10% verschil). De kans dat de alternatieve behandeling zou kunnen falen op grond van antimicrobiële resistentie is daarom vaak ook net wat groter. Wees hierop bedacht en deel deze informatie met uw patiënt of de ouders in geval van een kind.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.