04 mei 2022

Nationale SWAB A-team meeting & SWAB Symposium - 30 juni 2022

Programma bekend en inschrijving is geopend.
Op donderdag 30 juni 2022 van 12.30 uur tot 17.15 uur organiseert de SWAB een hybride editie van het SWAB Symposium. Voorafgaand aan het SWAB symposium vindt de jaarlijkse Nationale SWAB A-team meeting plaats van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op deze webpagina leest u meer over het programma, inschrijftarieven, accreditatie en het online inschrijven.


Tijdens het ochtendprogramma komen uiteenlopende aspecten van antimicrobial stewardship aan bod. Dit jaar zijn de drie thema's waar we ons op focussen: “kuurduur en stoppen van een kuur”, ”carbapenemsparende middelen” en “A-team activiteiten optimaliseren door het perspectief van de patiënt te betrekken”. De voertaal van de Nationale SWAB A-team meeting is het Nederlands. Aansluitend op de A-team meeting vindt in de middag het SWAB Symposium plaats. 

Het thema van het middagprogramma is “Endocarditis''. Experts zullen ingaan op de recente ontwikkelingen op het gebied van microbiologische diagnostiek, beeldvorming en optimalisatie van behandeling van endocarditis. Tevens zullen de nieuwste gegevens van NethMap worden gepresenteerd en zal de laureaat van de prestigieuze jaarlijkse “SWAB lecture” een presentatie houden. De voertaal van het SWAB Symposium is het Nederlands. 

 Ochtendprogramma Nationale A-team meeting - 30 juni 2022
 Dagvoorzitters: Reinier van Hest & Jaap ten Oever
 Voertaal is Nederlands

08:30-09:00 uur

 Registratie en ontvangst

09:00-09:30 uur

 Opening en update van de SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship
 Jaap ten Oever, voorzitter SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship

09:30-10:00 uur

 Besluitvorming bij het stoppen van antibiotica op de IC: een complex proces? 
 Robin Janssen, Radboudumc 

10:00-10:30 uur

 Meten van de behandelduur van antibioticakuren als mogelijk instrument voor A-teams om antibioticagebruik te optimaliseren
 Jara de la Court, Amsterdam UMC

10:30-11:00 uur

 Alternatieven voor carbapenems: welke weg te gaan?
 Heiman Wertheim, Radboudumc/Sacha de Stoppelaar, Amsterdam UMC & RIVM

11:00-11:20 uur

 Pauze

11:20-11:40 uur

 Opvattingen en ervaringen van patiënten over antibioticagebruik
 Marlies Hulscher, Radboudumc

11:40-12:30 uur

 Hoe betrekken we patiënten bij Antimicrobial Stewardship?
 Bart van den Bemt, Sint Maartenskliniek/Radboudumc

12:30 uur

 Einde A-team meeting

 

 

 Middagprogramma SWAB symposium - 30 juni 2022
 Dagvoorzitters: Miquel Ekkelenkamp & Birgit Koch
 Thema: Endocarditis
 Voertaal is Nederlands

12:30-13:30 uur

 Inloop met lunch

13:30-13:35 uur

 Opening

13:35-13:55 uur

 Presentatie NethMap
 Lieke van Balen, Maastricht UMC  

13:55-14:25 uur

 Verwekkers en microbiologische diagnostiek van endocarditis
 Nelianne Verkaik, Erasmus MC  

14:25-14:55 uur

 Beeldvormende technieken van endocarditis
 Andor Glaudemans, UMCG 

14:55-15:25 uur

 Pauze

15:25-15:55 uur

 PK/PD van antibiotica bij endocarditis, de juiste dosering voor iedere patiënt
 Nynke Jager, Radboudumc

15:55-16:25 uur

 OPAT en uitdagingen bij OPAT
 Fiona Liem, Erasmus MC

16:25-16:55 uur

 Toenemende AMR  en de toekomst van stewardship in de huisartsenpraktijk
 Theo Verheij, UMC Utrecht

16:55-17:05 uur

 Uitreiking SWAB-Award

17:05-17:15 uur

 Afsluiting (terug- en vooruitblik) 
 Mark de Boer, voorzitter SWAB 

17:15 uur

 Einde SWAB symposium & netwerkborrel

 

Inschrijven
Online inschrijven kan via de congreskalender op www.congresscare.com of klik hier om u te registreren.

Locatie
Media Plaza Utrecht (onderdeel Jaarbeurs)
Jaarbeursplein 6
3503 RM Utrecht

Accreditatie
Accreditatie voor de A-team meeting* (ochtendprogramma) & SWAB symposium* (middagprogramma) is aangevraagd bij:
•  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV); in aanvraag 
•  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM); ochtendprogramma 3 punten & middagprogramma 3 punten
•  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA); in aanvraag 
•  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC); in aanvraag. Deze intensive care punten worden erkend voor zowel het basisspecialisme als het aandachtsgebied intensive care door: NIV, NVA, NVALT, NVVC, NVvH, en NVN
•  Nederlandse vereniging Kindergeneeskunde (NVK); ochtendprogramma 3 punten & middagprogramma 3 punten
•  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals; in aanvraag  
•  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register; ochtendprogramma 3 punten & middagprogramma 3 punten  
•  Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG); in aanvraag  
   Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA); ochtendprogramma 3 punten & middagprogramma 3 punten
*Zowel de SWAB A-team meeting als het SWAB Symposium zijn geaccrediteerd door de bovenstaande verenigingen. Beide programmaonderdelen zijn geaccrediteerd met 3 punten. Neemt u aan beide deel, dan ontvangt u 6 nascholingspunten.

Inschrijftarieven
Volledig fysiek
Registratie Nationale A-team meeting (ochtendprogramma)
•  (Medisch) specialist - €80
•  A(N)IOS - €55
•  Deskundige infectiepreventie (DIP), verpleegkundige, physician assistant - €45

Registratie SWAB symposium (middagprogramma)
•  (Medisch) specialist - €155
•  A(N)IOS - €105
•  Deskundige infectiepreventie (DIP), verpleegkundige, physician assistant - €70

Registratie SWAB Symposium & Nationale A-team meeting (ochtend- & middagprogramma)
•  (Medisch) specialist - €185
•  A(N)IOS - €125
•  Deskundige infectiepreventie (DIP), verpleegkundige, physician assistant - €90
•  Voltijd studenten - €55*
* U kunt alleen inschrijven voor het studententarief als u een voltijdopleiding volgt. Studenten dienen een kopie van hun collegekaart naar Congress Care te sturen via registrations@congresscare.com

Livestream
• 
U ontvangt 20% korting op bovenstaande inschrijftarieven.

 Klik hier om u te registreren 

 Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.