07 december 2021

Concept SWAB richtlijn 'Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie' gepubliceerd


De SWAB heeft een nieuwe concept richtlijn ontwikkeld: 'Approach to suspected Antibiotic Allergy'. De concept-tekst is tot stand gekomen door een commissie bestaande uit afgevaardigden van de NIV/NVII, NVMM, NVZA, NVIC, NVK, NVvAKI, NHG, met als coördinator drs. Roos Wijnakker, internist-infectioloog en als voorzitter dr. Mark de Boer, internist-infectioloog.

Een belangrijke stap in de richtlijnontwikkeling is dat de concept-richtlijn ter commentaar wordt voorgelegd aan alle leden van de betrokken beroepsverenigingen. Hiertoe wordt de concept-richtlijn via de SWAB website beschikbaar gesteld, met het verzoek om commentaar. Na raadpleging wordt de definitieve richtlijn door de voorbereidingscommissie vastgesteld en door het SWAB-bestuur bekrachtigd en gepubliceerd.


Commentaar kunt u sturen naar: secretariaat@swab.nl. Het concept blijft open voor commentaar tot donderdag 03 februari 2022. Daarna zal de commissie de definitieve tekst vaststellen (N.B. de deadline voor inleveren is uitgesteld).  

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.