30 September 2021

Concept SWAB richtlijn 'Koorts bij febriele neutropenie' gepubliceerd


De SWAB heeft een nieuwe concept richtlijn ontwikkeld: 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer'. De concept-tekst is tot stand gekomen door een commissie bestaande uit afgevaardigden van de NIV/NVII, NVMM, NVZA, NVMO, NVvH en NVK, met als coördinator drs. Jara de la Court, en als voorzitter dr. Jarom Heijmans, internist-hematoloog/acute geneeskunde.

Een belangrijke stap in de richtlijnontwikkeling is dat de concept-richtlijn ter commentaar wordt voorgelegd aan alle leden van de betrokken beroepsverenigingen. Hiertoe wordt de concept-richtlijn via de SWAB website beschikbaar gesteld, met het verzoek om commentaar. Na raadpleging wordt de definitieve richtlijn door de voorbereidingscommissie vastgesteld en door het SWAB-bestuur bekrachtigd en gepubliceerd.


Commentaar kunt u sturen naar: secretariaat@swab.nl.

Het concept blijft open voor commentaar tot 1 december 2021. Daarna zal de commissie de definitieve tekst vaststellen.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.