Concept SWAB addendum 'recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis' gepubliceerd

20 januari 2021

Dit is een addendum bij de SWAB richtlijn Schimmelinfecties uit 2017.


We merken dat er veel vragen zijn over invasieve aspergillose bij COVID-19 (CAPA). Het leek daarom goed hierover een addendum te maken bij de SWAB richtlijn Invasive Fungal Infections uit 2017.
De concept-tekst is voorbereid door de oorspronkelijke richtlijn commissie bestaande uit gemandateerde afgevaardigden van de NIV, NVMM, NVZA, NVALT, NVK, NVvH en NVIC met als voorzitter prof. dr. Paul Verweij, arts-microbioloog.
Klik hier om de concept versie CAPA 2021 te downloaden.

Een belangrijke stap in de richtlijnontwikkeling is dat de concept-richtlijn ter commentaar wordt voorgelegd aan alle leden van de betrokken beroepsverenigingen. Hiertoe wordt de concept-richtlijn via de SWAB website beschikbaar gesteld, met het verzoek om commentaar. Na raadpleging wordt de definitieve richtlijn door de voorbereidingscommissie vastgesteld, door het SWAB-bestuur bekrachtigd en gepubliceerd.

Commentaar kunt u sturen naar: secretariaat@swab.nl. Gezien de actualiteit van de vraagstelling blijft het concept open voor commentaar tot 29 januari 2021. Daarna zal de commissie de definitieve tekst vaststellen.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.