Gezocht: leden voor de SWAB werkgroep Surveillance Antibioticagebruik

Wij zoeken een enthousiaste internist-infectioloog en arts-microbioloog ter versterking van de SWAB werkgroep Surveillance Antibioticagebruik.


Deze werkgroep heeft tot doel een structurele surveillance van humaan antibioticagebruik in Nederland te organiseren. Inzicht in het gebruik van antibiotica is nodig om het verband tussen resistentieontwikkeling en antibioticagebruik te kunnen bestuderen. Belangrijkste output van de werkgroep is de jaarlijkse rapportage in NethMap en de rapportage van de Nederlandse gegevens op Europees niveau. Klik hier voor meer informatie over de doelstellingen en werkzaamheden van de werkgroep. 

De werkgroep komt 2-3 keer per jaar bij elkaar. Een drietal werkgroepleden verzorgt de data-uitvraag, de analyse en rapportage. Van de overige werkgroepleden wordt gevraagd om input te leveren op de opzet, uitvoering en interpretatie van de surveillance data en rapportage. Er is ook ruimte voor de uitvoering van deelprojecten door werkgroepleden. Momenteel zijn we op zoek naar een internist-infectioloog en arts-microbioloog die geïnteresseerd is in antibioticaverbruik, en (met name) input kan leveren op de interpretatie van de surveillance data.

Contact 
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Stephanie Natsch,  ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog en voorzitter van de SWAB werkgroep Surveillance Antibioticagebruik via Stephanie.Natsch@radboudumc.nl
- Geïnteresseerden kunnen een CV met korte motivatie als blijk van interesse mailen naar hetzelfde e-mailadres vóór maandag 01 februari 2021.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.