19 november 2020

Gezocht: voorzitter voor de SWAB werkgroep bacteriofagen

Wij zoeken een enthousiaste voorzitter die de werkgroep bacteriofagen revitaliseert en leiding kan geven aan de werkgroep.


De rol en werkzaamheden van de SWAB op het gebied van bacteriofagentherapie is op dit moment oriënterend, het is aan de werkgroep om te inventariseren wat er op dit moment binnen Nederland gebeurt binnen het thema bacteriofagen.

De doelstellingen van de werkgroep bacteriofagen zijn: 
1. Inventarisatie stand van zaken bacteriofagentherapie in Nederlandse ziekenhuizen
2. Netwerkvorming binnen Nederland
3. Publieksvoorlichting; o.a. via de SWAB-website

Gezien de aard van de functie zoeken wij een voorzitter die:
- affiniteit en enige ervaring heeft op het gebied van antimicrobiële middelen, AMR en  bacteriofagen
- een visie heeft op het gebied van bacteriofagen en bacteriofagentherapie
- verbindende kwaliteiten heeft en een toegankelijke persoonlijkheid
- tijdig ontwikkelingen signaleert op het gebied van bacteriofagen en strategisch inzicht heeft om in te schatten op welke wijze de SWAB kan inspelen op de ontwikkelingen rondom bacteriofagentherapie
- bereid en beschikbaar is om aan enkele algemene SWAB vergaderingen deel te nemen

Het tijdsbeslag per jaar is ongeveer 3-5 jaar vergaderingen met de werkgroep, enkele algemene SWAB vergaderingen met het bestuur en de deelnemeraad, en "losse" werkgroep activiteiten. Het is een mooie en uitdagende taak waarbij u zowel met de inhoud als met de coördinatie van de werkgroep bezig bent. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om uw leidinggevende vaardigheden verder te ontwikkelen.

Contact 
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. M.G.J. de Boer (voorzitter SWAB) via secretariaat@swab.nl
- Geïnteresseerden kunnen een CV met korte motivatie en blijk van interesse mailen naar hetzelfde e-mailadres voor donderdag 10 december 2020.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.