Concept addendum 'Antibacteriele therapie bij COVID-19' bij SWAB/NVALT richtlijn CAP


De oorspronkelijke CAP-richtlijn commissie heeft het concept addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19' ontwikkeld bij de SWAB/NVALT richtlijn CAP uit 2016. We merken dat er veel vragen zijn over antibiotica bij COVID-19. Er wordt misschien wel erg veel antibiotica onnodig voorgeschreven. Het leek daarom goed een richtlijn te maken wanneer antibiotica een plaats hebben bij deze virale infectie. Klik hier om het concept addendum "Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19" te downloaden. 

De concept-tekst is voorbereid door de oorspronkelijke CAP-richtlijn commissie bestaande uit afgevaardigden van de NIV, NVMM, NVZA, NVIC, NHG en NVALT, aangevuld met collega Menno van der Eerden namens de sectie infectieziekten van de NVALT.  Penvoerder van de werkgroep is dr. Elske Sieswerda, arts-microbioloog.

Een belangrijke stap in de richtlijnontwikkeling is dat de concept-richtlijn ter commentaar wordt voorgelegd aan alle leden van de betrokken beroepsverenigingen. Hiertoe wordt de concept-richtlijn via de SWAB website beschikbaar gesteld, met het verzoek om commentaar. Na raadpleging wordt de definitieve richtlijn door de voorbereidingscommissie vastgesteld, door het SWAB-bestuur bekrachtigd en gepubliceerd.

Commentaar kan vóór 08 juni 2020 gestuurd worden naar secretariaat@swab.nl.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.