18 november: Antibiotic Awareness Day!


Ieder jaar in november, op Antibiotic Awareness Day, wordt er wereldwijd stilgestaan bij het gebruik van antibiotica. Antibiotica zijn sinds hun ontdekking een van de belangrijkste hoekstenen van de moderne geneeskunde. Door gebruik in mensen en dieren worden bacteriën echter in toenemende mate resistent voor de beschikbare antibiotica, ook in Nederland!

Door de WHO is antibioticaresistentie erkent als een van de grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid, voedselzekerheid en ontwikkeling.

  • Antibioticaresistentie kan iedereen, van elke leeftijd, in elk land treffen.
  • Antibioticaresistentie komt van nature voor, maar misbruik (onnodig gebruik) van antibiotica versnelt het proces.
  • Een groeiend aantal veel voorkomende infecties - zoals urineweginfecties, longontsteking, tuberculose en gonorroea – worden moeilijker te behandelen omdat antibiotica steeds minder effectief zijn.
  • Antibioticaresistentie leidt tot langer verblijf in het ziekenhuis, hogere medische kosten en verhoogde sterfte.

Op 18 november wordt nog eens extra de nadruk gelegd op hoe de algemene bevolking, medewerkers in de gezondheidszorg en beleidsmakers het beste geïnformeerd en getraind kunnen worden om antibiotica zo zorgvuldig mogelijk te gebruiken, en daarmee antibiotica resistentie zoveel mogelijk tegen te gaan.

Door de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) wordt al jarenlang hard gewerkt om verantwoord en rationeel gebruik van antimicrobiële middelen te bevorderen en onnodig gebruik te verminderen. Dit gebeurt o.a. doormiddel van het samenstellen van landelijke richtlijnen en protocollen, het SWAB-online antibioticaboekje (SWAB-ID), de monitoring van ontwikkelingen in antibioticaresistentie- en antibioticagebruik, het door initiëren en ondersteunen van antimicrobial stewardship in Nederland. Bovenal verenigt de Stichting de specialisten op het gebied van toepassen van antimicrobiële therapie in hun gezamenlijke inzet het antibioticabeleid in de Nederlandse ziekenhuizen te optimaliseren.

De SWAB wil n.a.v. het thema van de dag mede uitdragen dat iedereen een bijdrage kan leveren door kritisch te blijven op antibioticavoorschriften, en door te zorgen dat men goed geïnformeerd is over de voor- en nadelen van een eventuele antibioticabehandeling.

Lees hier meer over onze Stichting

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.