Onderwerpen

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland / 1998

Beschrijving publicatie  
Deze publicatie van de SWAB in het NTvG beschrijft haar visie, doelstelling, grondprincipes en werkwijze over haar richtlijnen en richtlijnontwikkeling bij antibioticagebruik in Nederland .

De door de SWAB geformuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik zijn bedoeld om de kwaliteit van de antibioticaformularia in Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren. De SWAB hoopt dat door middel van deze richtlijnen landelijk een antibiotisch beleid gevoerd gaat/blijft worden waarbij het verminderen van de resistentieontwikkeling een belangrijke factor is bij de keuze voor een bepaald antibioticum.

Publicatiegebruikers
Deze publicatie is bestemd voor alle zorgverleners en antibioticacommissies die de SWAB-richtlijnen als basis gebruiken bij het opstellen van hun formularia.

Totstandkoming publicatie  
Dit door de voorbereidingscommissie opgestelde stuk is tot stand gekomen door consultatie van de infectiologen, (medisch) microbiologen en ziekenhuisapothekers verspreid over Nederland en Vlaanderen, die de tekst ook van commentaar voorzagen.

Deze publicatie is beschikbaar in het Nederlands  Afbeeldingsresultaat voor vlag nederland

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.